Tiráž

Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 14. júl 2022.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

NextIT, s.r.o.
Legionárska 670/58,
Trenčín 911 01
Slovensko
E -mail: ks.titxen@ofni
Telefónne číslo: +421 948 910 600

1. Základný

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.